| |

| | English|

學院概況

您所在的位置: 首頁 - 學院概況 - 校友風采
校友風采

護理英杰

沙巴体育登录

bcc49ab9414a41e7b364e6e8d2edceff.jpg                          8f339c810b10431bab02e1b0cc30fb23.jpg

王琇瑛                                             陳路得

1931年畢業                                      1937年畢業

榮獲第29屆南丁格爾獎章                    榮獲第31屆南丁格爾獎章


121759587f4f49bcbf7f114f86107d46.jpg                          faaa43e09799420bb0357dc919974179.jpg

林菊英                                             黎秀芳

1941年畢業                                      1947年畢業

榮獲第32屆南丁格爾獎章                    榮獲第36屆南丁格爾獎章


2ad11b70c5374eeb9ece9fe9700d3418.jpg                  ;         9a7d4191b59f4f888b1e5adfaf6e8fdd.jpg

劉淑媛                                             吳欣娟

1961年畢業                                ;      1981年畢業

榮獲第42屆南丁格爾獎章    ;                榮獲第43屆南丁格爾獎章


fa7d19c194724f00a33c251513bdef9f.jpg

李  紅

2002年畢業

榮獲第47屆

南丁格爾獎章

沙巴体育登录
沙巴体育登录